Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO)

Záchranná Stanice Pavlov zastává funkci Krajského koordinátora EVVO (environmentální výchova, vzdělávání a osvěta) Kraje Vysočina - mapuje stav ekologické výchovy v kraji a přispívá k plnění Krajské koncepce EVVO Kraje vysočina.

LOGO EVVO

 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále jen „EVVO“) přispívá k uvědomění a přijetí zodpovědnosti všech obyvatel za stav životního prostředí. Vytváří podmínky pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí. Základním předpokladem pro toto zapojení a šetrné jednání k životnímu prostředí je včasná harmonická výchova mladé generace postavená na současných vědeckých poznatcích o udržitelném rozvoji, informovanost obyvatel o stavu a vývoji životního prostředí a o všech akcích, jež se této problematiky týkají. Dalším předpokladem je fungující systém ochrany životního prostředí respektující podíl veřejnosti na jeho ochraně a motivace směřující k podpoře činnosti veřejnosti v této oblasti. 

 

ico adopceico dmsico nalezeneico video