Aktuální složení správních orgánů

Zakladatelé:

 • Ing. Václav Hlaváč
 • Obec Pavlov - Roman Krecl (starosta)
 • MVDr. Pavel Vrbka

 

Členové správní rady:

 • MVDr. Pavel Vrbka (předseda)
 • Ing. Jaromír Kalina
 • PaeDr. Ing. Rudolf Chloupek
 • Mgr. et. Mgr. Bohumila Kobrlová
 • PhDr Jana Myslivcová
 • Ing. Václav Hlaváč
 • RNDr. Petr Mückstein
 • Ing. Josef Pavelka
 • Mgr. Eva Bernadová
 • Ing. Zdeněk Tůma
 • Bc. Josef Havlík Dis.
 • Ing. Josef Převor

 

Dozorčí rada:

 • Ing. Josef Boudník
 • RNDr. Aleš Toman
 • Ing. Jan Drápela
 
Práce ve výše uvedených správních orgánech je bezplatná. Děkujeme.

Organizaci navenek zastupuje ředitel: Ing. Zbyšek Karafiát, Ph.D.

 

Tým zaměstnanců:

 • Ing. Zbyšek Karafiát, Ph.D. (ředitel)
 • Bc. Jiří Kořínek (provozní)

s částečným úvazkem:

 • Oldřich Rod
 • Miroslava Prášková
 • Hana Havlová
 • Eva Pavelkoá
 • Jana Prejzová
 • Marta Ciroková

Dohoda o provedení práce:

 • Mgr. Petra Hlaváčová

ico adopceico dmsico nalezeneico video